Dag

juli 9, 2018

Informasjon til grenledere og øvrige funksjonærer!

«Dersom du kjenner noen som er interessert i delta som frivillig kan du melde det til klubben på mail svein-erik@lillehammerhockey.no, eller til din grenleder. For å være mest mulig klar til høstens oppstart ber vi grenlederne om å sette opp ajourførte bemanningslister slik at vi får en oversikt over behovet for nye frivillige. Identitetskortene vi...
Read More