fbpx

Dag

juni 20, 2019

Årsregnskapet for 2018 er klart

Styret har mottatt regnskapet for 2018. Dette viser et negativt resultat på kr. –1.931.895. Dette medfører at klubben har en negativ egenkapital på kr. –1.614.124. Regnskapet ligger vedlagt. Det er styrets oppfatning at det negative resultatet knytter seg til følgende hovedpunkter: •Sterkt forhøyede lønnskostnader knyttet til sportslig virksomhet.•Økte utstyr- og reisekostnader relatert til driften av...
Read More