Konstruktive samtaler mellom Lillehammer IK Allianse og Elite

Lillehammer Ishockeyklubb består som følge av delingen som ble foretatt 01.01.2017 nå av to klubber, hhv. Lillehammer IK Allianse og Lillehammer IK Elite. Dette stiller krav til hvordan klubbene skal samarbeide og koordinere sitt arbeid, hvilket også er påkrevet ved at begge klubbene har en lovfestet plikt til å ha en samarbeidsavtale med hverandre.

– Arbeidet med å formalisere samarbeidet har tatt tid, sier styremedlem i Allianse, Henning Evensen.

Det er Evensen fra Allianse og Dolva fra Elite som i sine respektive styrer har hatt ansvaret for arbeidet. Gjennom sommeren har de to jobbet med å kartlegge viktige avtalepunkter og diskutert en rekke forslag til løsninger. Dette ble sammenfattet i et felles beslutningsgrunnlag, sendt til begge styrene tidligere i september.

Dolva legger ikke skjul på at arbeidet har vært krevende. – Det er vanskelig å avgjøre hvem som skal ha eierskapet til ulike inntekter som tidligere lå i èn klubb. En viktig rettesnor for oss i arbeidet har imidlertid vært at vi skal forsøke å fortsette som før, nemlig at det i praksis er tale om Lillehammer IK i sin helhet, sier han.

Søndag 17. september hadde begge styrene diskutert de konkrete punktene nærmere og avholdt et felles møte hvor Amund Havig og Henning Evensen fra Allianse og Kjell Stenberg, Atle Svensrud og Nicolai L. Dolva fra Elite deltok.

– Møtet var bra og vi fikk diskutert oss frem til gode løsninger. Nå vil jeg og Elites representant gå sammen og sammenfatte disse punktene til en avtale som de respektive styrene kan ta endelig stilling til, forteller Evensen.

Kommentarer

Kommentarer