Innkalling: Ekstraordinært årsmøte i L.I.K. Allianse

Til
Medlemmene i Lillehammer Ishockeyklubb, 4. desember 2017:

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I L.I.K. Allianse

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb Allianse

Årsmøtet avholdes mandag 18.12.2017 kl. 18:00 i Kristins Hall (kafe), Lillehammer.

Under følger saklisten for årsmøtet:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Valg

– Styreleder
– Styremedlem(mer)

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Lillehammer Ishockeyklubb.

Med vennlig hilsen
Styret, Lillehammer Ishockeyklubb

Kommentarer

Kommentarer