Ansettelse av sportssjef-bredde

LIK bredde har ansatt Per Olav Skarpjordet som sportssjef bredde fra 01. februar.
Foreløpig er stillingen et engasjement for 3 mnd., men stillingen vil bli eksternt utlyst for en lengre ansettelsesperiode. Styret mener det er svært viktig å få denne 100% stillingen på plass slikt at vi umiddelbart kan starte prosessen med å ta tak i viktige utfordringer som vi står over for.
Vesentlig deler av stillingen er finansiert med eksterne midler.

Per Olav har gått gradene fra hockeyskolen til landslaget, og styret er svært fornøyd med at han har takket ja til jobben. Vi ønsker Per Olav lykke til!

Les mer om Per Olav sin bakgrunn, erfaring og tanker rundt denne jobben >>

 

Implementering av Sportslig handlingsplan
Breddestyret har nylig vedtatt ny sportslig handlingsplan. Denne planen har egentlig vært klar i lengre tid, men har dessverre ikke blitt implementert i klubbens drift. For at lagapparat, spillere og foresatte skal få et forhold til sportslig handlingsplan vil sportssjefen avtale møter med hvert enkelt lagapparat. Dette er en prioritert oppgave som alle lag må sette av tid til så snart som mulig.

Styret mener at sportslig handlingsplan er bra, men vi vil allikevel sette i gang en prosess med å videreutvikle planen fram mot sesongen 2018-2019.

 

 

Kommentarer

Kommentarer