Informasjon til grenledere og øvrige funksjonærer!

«Dersom du kjenner noen som er interessert i delta som frivillig kan du melde det til klubben på mail svein-erik@lillehammerhockey.no, eller til din grenleder.
For å være mest mulig klar til høstens oppstart ber vi grenlederne om å sette opp ajourførte bemanningslister slik at vi får en oversikt over behovet for nye frivillige.
Identitetskortene vi har skal fortsatt brukes og kort for nye (og evt.tapte) må produseres.
L.I.K. har startet med egen App og det forutsettes at vi får lagt inn adgangstillatelse til kampene i den for alle funksjonærer.»

Hilsen Svein-Erik Klouman

L.I.K./organisasjon

Kommentarer

Kommentarer