Ny daglig leder i Lillehammer Ishockeyklubb Elite!

Atle Svensrud tilsettes som daglig leder i Lillehammer Ishockeyklubb Elite.

Styret i Lillehammer Ishockeyklubb Elite er glade for å meddele at nåværende sportssjef og styremedlem i L.I.K., Atle Svensrud, tilsettes som daglig leder i klubben. Svensrud har ledelses- og markedsbakgrunn fra sin tidligere stilling som salgssjef i Ringnes, og har flere år bak seg i klubbens styre. Dette gjør at han kjenner klubben godt, hvilket er viktig av hensyn til klubbkulturen.

Klubbens nye daglige leder er klar for nye utfordringer. – Jeg er ydmyk over å få denne muligheten til å være med på å videreføre det flotte arbeidet som Tronrud og resten av administrasjonen har gjort gjennom flere år. Det å få muligheten til å jobbe med dette på fulltid er noe jeg virkelig ser frem til, forteller Svensrud.

Stillingen ble utlyst 08.12.2018. Styret nedsatte i denne forbindelse et ansettelsesutvalg, som har bestått av styremedlemmene Tore Lien Bjørnstad og Harald Snippen, i tillegg til nåværende daglige leder Øystein Tronrud.

Ved utløpet av søknadsfristen hadde klubben mottatt ni søknader. Tre av disse ble kalt inn på intervju på nyåret, og ansettelsesutvalget avga på grunnlag av søknadene og intervjuene sin innstilling til styret. Atle Svensrud var innstilt som nummer en, og styret i L.I.K. Elite ga sin tilslutning til innstillingen.

-Det var mange gode kandidater på søkerlisten, og det var gledelig å se at kompetente og attraktive personer finner klubben vår aktuell som arbeidsgiver. Etter intervjurundene satt vi igjen med tre godt kvalifiserte kandidater, og vi måtte dermed ta en vanskelig beslutning. Valget falt til slutt enstemmig på Svensrud, forteller konst. styreleder Tore Lien Bjørnstad.

-Ansettelsen ble aktuell utover høsten. Atle har vært ryddig og ga meg som konstituert styreleder tidlig beskjed om at han ønsket å søke på stillingen. Han har derfor ikke deltatt i styrets utvelgelse av ansettelsesutvalg eller i prosessen for øvrig, fortsetter Bjørnstad.

Svensrud vil tiltre som daglig leder i løpet av januar. Som en konsekvens av ansettelsen trer Svensrud av som styremedlem. Styret og valgkomiteen er i dialog og vil fremme forslag til ny styresammensetning. – Det ligger i ansettelsens natur at Svensrud ikke utelukkende kan fokusere på sportslige oppgaver. Hans arbeidsoppgaver vil også inkludere tidkrevende oppgaver innenfor administrasjon og økonomisk oppfølging av klubben. Vi vil derfor forsøke å engasjere et nytt styremedlem som i samråd med Atle vil ha hovedfokus på sport, og er i dialog med en aktuell person til dette, avslutter Tore Lien Bjørnstad.

Øystein Tronrud viderefører sitt engasjement i Lillehammer IK og vil fortsatt være en sentral del av klubbens administrasjon.

Kommentarer

Kommentarer