JACOB LUNDELL NOER HAR SIGNERT TOÅRSKONTRAKT MED L.I.K.!

Landslagsuttatte Jacob Lundell Noer har signert en ny avtale med Lillehammer Ishockeyklubb. Noer, som hadde en 2+1-kontrakt inngått i 2017, har fremforhandlet en avtale med nye betingelser. Den nye avtalen strekker seg ut sesongen 2020/2021.


Jacob Lundell Noer

Til tross for sin unge alder var 21-åringen en av de toneangivende spillerne i L.I.K.-laget foregående sesong, og noterte seg for totalt 30 målpoeng på 35 spilte grunnspillskamper. Hans sterke prestasjoner i GETligaen har medført at Noer nå er aktuell for VM-spill med flagget på brystet.

Hovedpersonen, som er travelt opptatt på landslagssamling, er glad for å ha signert en ny kontrakt med klubben. – Jeg er veldig glad i Lillehammer Ishockeyklubb og er glad for avtalen vi sammen har fremforhandlet, sier Lundell Noer.

Daglig leder Atle Svensrud utdyper: – Det har av personer utenfor klubben vært spekulert mye i Jacobs fremtid, men Jacob er altså L.I.K.-spiller. Jacob hadde en 2+1-kontrakt med oss, men vi har nå fremforhandlet en ny kontrakt med det som er en av våre mest sentrale spillere. Bakgrunnen for at vi har gjort nettopp dette er at Jacob er en attraktiv spiller som er aktuell for andre lag. Vi har derfor sikret oss en kontrakt med Jacob som for begge parter gir bedre forutberegnelighet dersom en ny klubb skulle ønske å signere Jacob. Rent konkret regulerer avtalen på hvilke betingelser Jacob kan forlate klubben, i og utenfor sesong, fra og med i dag. Forhandlingene har tatt noe tid på grunn av travle dager både for oss som klubb, Noer og hans agent Håkon Taskerud, forteller Svensrud.

At avtalen medfører at Jacob kan forlate klubben i den to-årige kontraktsperioden tar Svensrud med fatning, men hvordan dette er regulert i avtalen ønsker imidlertid ikke Svensrud å utdype særlig. – Det er snakk om pengebeløp. Som klubb ønsker vi ikke å stå i veien for talentfulle spillere, men forhandlinger om overgangssum er sjeldent og det kan forsure et «klubb – spiller-samarbeid» dersom klubben krever for mye. Nå har både vi og Jacob fremforhandlet en avtale som sikrer oss forutberegnelighet ved at begge parter vet hva som gjelder dersom henvendelsen kommer, og en eventuelt ny klubb kan få et klart svar, fortsetter klubbens daglige leder.

Stallen til Lillehammer IK ser foreløpig slik ut:
Jørgen Hanneborg

Stein Tore Bakken
Brendan Ellis
Sondre Bjerke
Christian Fosse
Adrian Saxrud Danielsen
Robin Soudsky
Stein Andre Hagen

Nick Dineen
Joakim Eidsa Arnestad
Jacob Lundell Noer
Alexander Thomas
Stian Kaltrud Nystuen
Mads Homdrom
Emil Lund Nyhus
Thor Jørgen Friestad

Kommentarer

Kommentarer