fbpx

Årsregnskapet forsinket ytterligere

Styreleder Tore Lien Bjørnstad beklager å måtte meddele at klubbens årsregnskap ikke blir lagt ut tirsdag 18. juni, slik det ble skissert når innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet ble sendt ut. Han har imidlertid fått forsikringer om at tallene skal være klare torsdag 20. juni.

-Jeg har fått beskjed fra revisor om at regnskapet blir revidert og oversendt oss torsdag 20. juni. Vi har berammet et ekstraordinært styremøte for å gjennomgå regnskapet, og vil saksbehandle dette så raskt og forsvarlig som vi kan. Det er min ambisjon at dette legges ut allerede noen timer senere, forteller Lien Bjørnstad.

Det anses som kjent at regnskapet er forsinket, og Lien Bjørnstad finner det ikke nødvendig å redegjøre nærmere for dette. Han poengterer imidlertid bakgrunnen for styrets fremgangsmåte. – I utgangspunktet skal saksdokumenter følge innkallingen ved ekstraordinære årsmøtet, som skal gis to uker før. Vi kunne teoretisk sett ha kalt inn og avholdt møtet to uker etter at vi nå mottar regnskapet, altså i begynnelsen av juli. Dette var imidlertid ikke noe alternativ dersom vi ønsket å få innvilget lisens for kommende sesong. NIHF måtte ha tall allerede forrige måned og vi fikk i utgangspunktet frist til 20. mai, men vår nestleder og regnskapsfører avholdt et møte med NIHF sentralt og fikk en form for utsettelse. Enigheten med NIHF forrige måned var at vi innen 29. mai sendte inn det vi hadde tilgjengelig, mens endelige dokumenter måtte følge den tidsplanen styret hadde satt opp. Jeg håper at vi til tross for de ovennevnte frister kommuniserer våre vurderinger godt overfor våre medlemmer og jeg ber om forståelse for vår fremgangsmåte, avslutter Lien Bjørnstad.

Kommentarer

Kommentarer