fbpx

Årsregnskapet for 2018 er klart

Styret har mottatt regnskapet for 2018. Dette viser et negativt resultat på kr. –1.931.895. Dette medfører at klubben har en negativ egenkapital på kr. –1.614.124.

Regnskapet ligger vedlagt.

Det er styrets oppfatning at det negative resultatet knytter seg til følgende hovedpunkter:

•Sterkt forhøyede lønnskostnader knyttet til sportslig virksomhet.
•Økte utstyr- og reisekostnader relatert til driften av denne virksomheten, herunder blant annet flybilletter og en treningsleir i Danmark.
•Ikke-budsjetterte kostnader i forbindelse med bruk av regnskapssystemet, med påfølgende økte kostnader til regnskapsførsel. Mangler ved dette systemet er ikke årsaken til klubbens negative resultat, men fratok klubben mulighet til å foreta grep underveis.

Det vil på ekstraordinært årsmøte den 25. juni bli satt av tid til så vel gjennomgang og spørsmål ifm. regnskapet.

Klubben er i en krevende situasjon, og styret ønsker å beklage herværende resultat til alle klubbens medlemmer, supportere, sponsorer og samarbeidspartnere.

Det er samtidig styrets oppfatning at klubben ved god hjelp og engasjement fra alle interesserte går en svært positiv tid i møte i vår «nye» storstue – Eidsiva Arena!

Årsmøtedokumentene finner du her!

Kommentarer

Kommentarer