Gode medietall for Lillehammer Hockey Elite i første del av sesongen

Sponsor Insight på vegne av NTH (Norsk Topphockey) og klubbene følger tallene for GET ligaen tett hver måned. Tallene i rapporten er pr. november, sammenlignet med tallene for samme periode i fjor, ikke sammenlignet med tallene etter hele sesongen i fjor.

For Lillehammer Hockey Elites del så er tallene hyggelig lesning. Til tross for en generell nedgang i antall tilskuere for ligaen, har vi en liten økning (+2,6%).

Rapporten omhandler en fellesoversikt for hele ligaen, samt resultat pr. klubb.

Våre tall er som følger:

TV – Tid ( Fri TV, eks Sumo): 22 timer, 41 m, 57 sek. (3. plass) +112 ,4%

Antall oppslag (TV, www, papir): 1375 (5. plass) +17%

TV – seere ligakamper. (Eks Sumo): 66 000 (5. plass) +65%

Publikum: 21 194 (4. plass) – Snitt: 2119 – Snitt borte: 1425 +2,6 %

Kommentarer

Kommentarer