Sportslotteri

Uke 17
Kr. 6.000,- er vunnet på lodd nr. 273 – Finn Juvstad, Lillehammer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 200 – Marius Iversen, Lillehammer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 413 – Kjetil Stensrud, Lillehammer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 497 – Erik Brennum, Lillehammer

Uke 16
Kr. 6.000,- er vunnet på lodd nr. 144 – Thomas Rindal, Lillehammer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 362 – Frank Moe, Lillehammer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 387 – Knut Kvernflaten, Lillehammer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 398 – Knut Arne Høyesveen, Lillehammer

Uke 15
Kr. 6.000,- er vunnet på lodd nr. 366 – Erik Ellevold, Lillehammer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 003 – Ida Kilvær, Oslo
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 281 – Aage Larsen, Øyer
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 385 – Svein Høyesveen, Tretten

Uke 14
Kr. 6.000,- er vunnet på lodd nr. 209 – Martin Lein, Strømmen
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 115 – Ann Isabel Veslum, Vingrom
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 300 – Ingrid Vårhus, Hegra
Kr. 1.000,- er vunnet på lodd nr. 362 – Frank Moe, Lillehammer