Alliansestyret (Bredde)

Styret i Lillehammer Ishockeyklubb Allianse (Bredde) består av følgende personer:

Leder: Stig Børresen
Nestleder: Lars Tvete
Styremedlem 1: Jørgen Vorkinn

Styremedlem 2: Brede Dokken
Styremedlem 3: Merethe Gundersen
Styremedlem 4: Ståle Olsen
Varamedlem 1: Tore Harald Bergh
Varamedlem 2: Christin Bechmann Horten

Klikk på navnene for å sende mail!

Trond Hårberg

Styreleder