Medlemsskap

Viktig melding vedrørende medlemsskap!  

Til nåværende og nye medlemmer i Lillehammer Ishockeyklubb.

Årsmøtene vedtok noen endringer for å være i samsvar med idrettsforbundets retningslinjer.

  1. Medlemsåret skal følge kalenderåret.
  2. Det tegnes bare personlig medlemskap. (Fam. medlem opphører)
  3. Kontingent til L.I.K., gir medlemskap også i Elite.

Medlemskontigenten er satt til kr. 400,-
Når melding om innbetaling sendes ut, og det er bekreftet at du vil være medlem, er det viktig at alle data blir korrigert.

Det gis mulighet til å betale direkte med kort.

Dersom det oppstår problem, eller dere har noen kommentar, så send tilbakemelding til

svein-erik@lillehammerhockey.no

Ønsker du å bli medlem?
Klikk deg inn her >>

 

Hilsen begge styrene.