U13

Velkommen til lagssiden for U13

På denne siden finner du oppdatert informasjon om treninger, kamper og andre aktiviteter for de nærmeste 2 ukene, samt kontaktinformasjon til lagsapparatet for U13 – Team 2007.
Detaljert informasjon om hvem som skal delta på hver enkelt aktivitet finnes på LagetMitt-appen for foreldre og spillere.